Kirjoittajan arkistot: Petri Aukia

Julkisten hankintojen todellinen ongelma

Moni yritys kokee kuntien hankintojen kohdistuvan suuriin toimittajiin, ja hankintojen nähdään painottavan hintaa laadun kustannuksella. Perttu Ahvenainen kirjoittaa Digitalist Networkin blogissa osuvasti kuntien hankinnoista ja nykyisen hankintamallin puuttuvasta dynaamisuudesta. Pertun artikkelin taustalla on erinomainen  Soile Kuitusen ja Ville Valovirran Hesarin pääkirjoitus samasta aiheesta. Julkishallinnon hankintatoimen haukkuminen on pop myös sosiaalisessa mediassa.

Mistä julkisten hankintojen kitka sitten oikein johtuu?

Vastaus löytyy historiasta. Julkishallinnon hankinnat olivat pitkään lähes yksinomaan suorittavan portaan hankintoja. Julkishallinnossa suunniteltiin, ja yksityiseltä puolelta hankittiin materiaalit toteutukseen, ehkä myös työmiehet.

Tällaisia hankintoja kutsutaan usein suoriksi hankinnoiksi, hankinnnan kohde tuottaa suoraan jotain, jolla on arvoa. (Julkishallinnon ilmaus suorahankinta viittaa toki aivan eri suoruuteen, joka on  tulevan blogipostauksen aihe.)

Yli- vai alilaatua?

Asiansa osaavissa yksiköissä suorien hankintojen laadulle on selvät kriteerit. Vielä tarkemmin sahattu koolinki ei taloa rakennettaessa ole kenenkään etu, kunhan ollaan mittatarkkuuden rajoissa. Tärkeää on löytää halvin luotettava toimittaja kunkin bulkkituotteen kategoriasta sillä kertaa. Usein tämä toimittaja on suuri ja toiminut alalla pitkään. Ylilaatu voi olla jopa pahasta, sillä jos siihen totutaan, ei kilpailutus jatkossa ehkä olisikaan mahdollista.

Reklamointi on julkisella puolella työlästä ja toimittajan vaihtaminen kesken projektin lähes mahdotonta. Ei lainsäädännön, vaan totuttujen tapojen vuoksi. Tavaksi on helposti tullut valita sellainen kumppani, jonka kanssa voidaan varmasti neuvotella, jos ongelmia syntyy. Usein tämä on ainakin se suuri, tuttu, entinen valtion tai kuntien omistama yritys.

Pienet digitaalistet yritykset tekevät hankkeita, jotka ovat epäsuoria hankintoja asiakkailleen. Työn tuloksena voi olla vaikkapa arkkitehtuurisuunnitelmia tai esimerkiksi uudet verkkosivut virastolle.  Suorien hankintojen parhaat käytännöt sopivat huonosti epäsuoriin hankintoihin, mikä yllättää kokeneet suorien hankintojen tekijät.

Ostajat hakevat samalla laatua ja halvempaa hankintahintaa, kuten Baswaren hankintatutkimus 2013 osoittaa.

Erinomaisesti suunniteltu koulu on vielä parempi kuin hyvin suunniteltu koulu ja keskinkertaisesti suunniteltu tietojärjestelmä voi olla hukkainvestointi hyvin suunniteltuun verrattuna. Epäsuorissa hankinnoissa on harvoin ylilaatua. Halvimmalla tehty suunnitelma harvoin tuottaa halvimman ja parhaan lopputuloksen. Epäsuorien hankintojen laatu vaikuttaa helposti hankintahintaa paljon suurempiin rahavirtoihin.

Kannattaako korkeammasta laadusta maksaa?

Hankintalaki ei sinänsä estä epäsuorien hankintojen laillista toteuttamista, mutta laillinen laadukas hankinta edellyttää viitseliäisyyttä. Parhaan valitsemisesta laillisesti on tehty ostajalle vaikeaa.  Hyvä hankintatoimi on osa hyvää johtamista. Jos johtaminen ei muutenkaan ole lapasessa, ei epäsuorissa hankinnoissa voida onnistua.

Hinnan ja laadun ymmärtäminen, riittävän hyvän valitseminen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, on epäsuorien hankintojen ydin. Julkisessa hankinnassa pitää luoda hankintakehikko siitä, kuinka paljon enemmän ollaan valmiita maksamaan keskinkertaista paremmasta laadusta. Ei mikään helppo homma.

Näin merkittävän hankintamuutoksen läpivienti on vaikeaa missä tahansa organisaatiossa, ja julkishallinnossa erityisesti. Itsenäisiä ostajia on julkishallinnossa tuhansia, ilman yksityiseltä puolelta tuttua konserniohjausta.

Kyse on loppujen lopuksi yksinkertaisista asioista. Tärkeää on ymmärtää millainen hankinta on kyseessä ja millaisin hankintaehdoin saavutetaan haluttu lopputulos. Helppoa periaatteessa, vaikeaa arjen kiireessä kokemattomalle.

Halvimman määrämuotoisen tuotteen ostajalle laadun arviointi on pelottavaa, työlästä ja uutta. Ilman onnistunutta laadun arviointia epäsuoran hankinnan voittaa paras toimittaja vain sattumalta, jos silloinkaan.

Miten kansallisesta palveluväylästä tehdään menestys?


Suomeen on päätetty rakentaa kansallinen palveluväylä Viron X-Road-esimerkin ja lähdekoodin pohjalta. Aiheesta on puhuttu paljon, mutta paljon on jäänyt myös avoimia kysymyksiä.

Mikä ihmeen palveluväylä?

Mikä oikein on kansallinen palveluväylä? Verkko, laite, sovellus vai jotain muuta? Kansallinen palveluväylä on joukko yhteisiä protokollamäärityksiä, joiden ansiosta palvelujen liittäminen toisiinsa on helpompaa. Palveluväylässä on sama idea kuin sähköpostissa: posti menee suoraan lähettäjältä vastaanottajalle, ilman keskitettyä palvelinta. Kaikki järjestelmät käyttävät yhteisiä teknologioita sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Palveluväylä ei siis ole joukko palvelimia, joiden kautta kyselyt kulkevat, erillinen tietoliikenneverkko tai edes käyttäjille näkyvä joukko palveluita, vaan yhteenliittymisen toteuttamista helpottava toimintatapa ja siihen liittyvä ohjelmisto. Palveluväylä on tapa luoda palveluja verkkoon ja käyttää niitä.

Miksi palveluväylä?

Palveluväylä ei itsellän ratkaise valtion IT-ongelmia. Jokainen vanha ohjelmisto on liitettävä palveluväylään erikseen. Kunkin ohjelmiston osalta pitää löytää, mitä sen tiedosta voi jakaa muille ja mitä muiden jakamaa tietoa kannattaisi käyttää ohjelmistossa hyväksi. Määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyön hinta voi olla varsin kallis.

Useimmat valtion virastot ja muut julkishallinnon toimijat keskittyvät hankinnoissaan uushankintahintaan. IT-hankkeille ominaiset lisätyön kustannukset ja oikeudet hankkeessa tehtävään ohjelmistokoodiin eivät ole olleet kriittisen huomion kohteena. Näin toimien on jätetty jatkokehitystyön monopoli sopimuksellisellisesti sovelluksen alun perin myyneelle taholle. Osa toimittajista hinnoittelee sovellustensa palveluväylään liittämisen erittäin kalliiksi.

Palveluväylän suurimmat hyödyt muodostuvat niistä sovelluksista, joiden tekeminen on nykyisin käytännössä mahdotonta. Vuosikymmenien aikana kukin siilovirasto on jo luonut tärkeimmät niistä sovelluksista, jotka voi tehdä riippumatta  toisen viraston siilossa tuotetusta tiedosta. Tästä johtuen käyttäjä joutuu kertomaan kullekin virastolle osoitteensa ja muut tietonsa. Kun ei luoteta muihin, joudutaan samat tiedot kysymään yhä uudestaan.

Tietomassat, jotka on liitetty palveluväylään, on helppo liittää uusiin sovelluksiin. Jos Viron esimerkit toteutuvat myös Suomessa, on lopputuloksena tästä tilanne, jossa tietoja ei tarvitse enää syöttää erilaisiin julkishallinnon moolokin kitoihin. Sovellukset selvittävät toisiltaan lisätiedot, kunhan vain perustiedot on oikein syötetty.

Jos oikein hyvin käy, palveluväylän ansiosta osaan virastoista muodostuu modulaarisempi arkkitehtuuri, jossa viraston eri tehtävät ovat erillisissä, toistensa kanssa hyvin kommunikoivissa sovelluksissa.

Vanhanaikaisia sovelluksia, kukin omassa siilossaan

Vanhanaikaisia sovelluksia, kukin omassa siilossaan

Entä jo olemassaolevat sovellukset?

Ei tarvitse olla kovin kaksinen ennustaja arvatakseen, että suuri osa olemassaolevista sovelluksista ei helpolla taivu palveluväylään. Tähän on monia syitä:

 1. Sovellus tekee jo sen mitä siltä odotettiin. Monilta sovelluksilta ei odotetakaan laajempaa toiminnalisuutta, eikä niiden liittämistä väylään edes harkita.
 2. Sovellus on muutenkin vanhentunut. Ei kannata laajentaa jo korvauslistalla olevia sovelluksia juuri ennen kuin niistä päästään eroon.
 3. Sovelluksen päivittäminen olisi liian kallista. Sovellukselle on löytynyt mielekäs liittymä palveluväylän kautta, mutta sovelluksen tehnyt toimittaja pyytää liian kovaa hintaa päivityksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
 4. Muna – kana -ongelma. Ne sovellukset, joihin olisi mukava liittyä eivät ole vielä valmiita, joten palveluväylähanke haudataan toistaiseksi, eikä siten tulla jakaneeksi omiakaan tietoja väylään.

Onko hanke siis turha? Kannattaako moista edes harkita? 

Yrityspuolen esimerkit palveluväylistä ovat kannustavia. Suuret yritykset, jotka saavat omat sovelluksensa liitettyä toisiinsa, ovat löytäneet yllättäviä etuja siilojen rikkomisesta. Toisissa yrityksissä talouden kokonaiskuva on osoittautunut aivan erilaiseksi kuin eräajona tehtävien vuosikoosteiden perusteella oltiin luultu. Amazonin ja Netflixin kaltaiset verkkopalvelut eivät olisi mahdollisia ilman satojen sovellusten saumatonta liimaamista toisiinsa.

Eikä pidä unohtaa, mitä kaikkea Viro on saanut kustannustehokkaasti aikaiseksi oman palveluväylänsä päälle.

Miten palveluväylästä tehdään menestys?

Palveluväylään avatun tiedon lähestyttävyys on kaiken a ja o. Pitää jakaa tietoa, jota muut tarvitsevat, muodossa, joka on luonteva. Esimerkiksi kansallinen tilasto hevosten määrästä voi olla tiedon jakajalle luonteva, mutta palvelun käyttäjä oli ehkä ajatellut kaupallisten hevostallien näyttämistä kartalla. Jos tarjolla on vain hyvin koostettua tietoa, ei sen päälle saa rakennettua palveluita.

Toinen selvä kokemus on, että rajapintoja tulee käytettyä paljon enemmän silloin, kun käyttö on riskitöntä ja onnistuu keneltä tahansa. Sen sijaan vaikeasti käytettävät rajapinnat jäävät helposti kuolleeksi kirjaimeksi.

Onneksi kansallinen palveluväylä ei ole ainutlaatuinen hanke. Programmable web -verkkopalvelun Six Ways to Make Your Developer Portal More Intuitive -artikkeli on erinomainen suositus niin Valtiovarainministeriölle kuin muillekin palveluväylään tietoja avaaville tahoille siitä, kuinka palveluväylästä ja siihen liitetystä palvelusta tehdään menestys.

Ohjeet lähelle tietoa

Kansallisen palveluväylän kehittäjätiedot on syytä kerätä helposti löytyviin paikkoihin. Joskus 90-luvulla luonteva tapa olisi ollut käyttää paljon työaikaa kansallisten portaalin ylläpitoon, nykyaikaisempaa olisi sopia kaikkien palveluväylän asiakkaiden käyttämä yhteinen nimeämiskäytäntö. Itse kannattaisin /api -tyyppisen hakemiston käyttöä kussakin tietoa jakavassa virastossa. Eli esimerkiksi vero.fi/api, vm.fi/api.

Tee kokeilu helpoksi

Hyvällä rajapinnalla on oltava selkeä dokumentaatio verkossa. Parhailla palveluilla on oma verkkosivunsa, jolla palvelua voi itse saman tien kokeilla. ”Onko Y-tunnuksessa väliviiva tämän kutsun kautta kutsuttuna?” ”Mikä on oikea formaatti osoitteelle?” Helppoja kysymyksiä, jos niitä voi kokeilla saman tien verkkopalvelun kautta.

Hyvät esimerkit rajapinnan käytöstä ovat todella tärkeitä. Esimerkki on sitä parempi, mitä lähempänä se on käyttäjän tarvetta. YTJ-järjestelmälle se voisi olla vaikkapa Y-tunnuksen haku yrityksen nimen perusteella.

Verkkoesimerkin lisäksi tarvitaan ohjelmanpätkiä, joilla näytetään kädestä pitäen, miten palvelua käytetään. Esimerkkikoodia tarvitaan monella eri ohjelmointikielellä. Parhaat kehittäjät osaavat lukea esimerkkejä yhdellä kielellä ja päätellä mitä toisessa ympäristössä tarvitaan, mutta muille tuo on turha kivi kengässä.

Kunnon kirjastot valmiiksi

Kaikilla kehittäjillä on samantyyppisiä tarpeita palveluväylän käytössä. Kirjastoksi kutsutaan ohjelmoinnissa valmista koodia, joka voidaan lliittää toiseen sovellukseen ja joka tarjoaa korkeamman abstraktion sitä kutsuvalle ohjelmalle.

Valtiovarainministeriön kannattaisi varmistaa, että yleisesti käytetyille ohjelmointikielille olisi vahva kirjasto, joiden kehitys on VM:n näpeissä – yksi kirjasto, jonka kautta kutsutaan kaikkia palveluväylän kautta saavutettavia palveuita.

Jos jokaiselle palveluväylän takaa saatavalle palvelulle tulee oma kirjastonsa, ei hankkeella ole saatu vähennettyä monimutkaisuutta nykyiseen verrattuna.

Monilla organisaatioilla on kiusaus kirjoittaa kirjasto vain heille tärkeimmälle ohjelmointikielelle. Kansallisesti kriittisessä hankkeessa tämä olisi vaarallista. Useimmille kielille muodostuisi omat harrastelijoiden kehittämät kirjastonsa, jotka voivat muodostua yhteensopivuus-, päivitettävyys-, lisensointi- tai jopa tietoturvariskeiksi laajalti käytettyinä.

Käytä tuttuja toteutustapoja

Parhaita rajapintoja ovat ne, jotka ovat täysin itsestäänselviä. Niissä on käytetty alan yleisiä käytäntöjä tutuilla tavoilla, ja niiden käyttöä ei tarvitse erikseen oppia. Luovuudelle ei ole tässä tilaa.

Neuvosta voi ottaa vaarin sekä kansallisen palveluväylän suunnittelutiimi Valtiovarainministeriössä että kunkin rajapinnan kehittäjät. Vaikka palvelu olisi helpompi tehdä käyttäen tavallisesta poikkeavia kirjasimia, kutsuja tai autentikointeja, palveluväylästä tulee suositumpi, kun kaikki pitäytyvät tutuissa tavoissa toteuttaa palvelut.

Mitä tutummalta palveluväylä tuntuu, sen parempi se on käytössä.

10

5 asiaa, jotka julkishallinnon pitäisi oppia IT:stä

Kirjoitan uudessa Sytyke-lehdessä viidestä tietotekniikan trendistä, joita julkishallinnon on syytä seurata huolella. Artikkeli laajennettuna lähteillä alla.
petri-sytyke2013

Media keskittyy päivittelemään valtion tietojärjestelmätyön korkeita kustannuksia vaikka todellinen ongelma on järjestelmien toiminnallisuudessa ja niiden tekotavassa. Liian monet niistä pyrkivät toimimaan vähän parempina arkistokaappeina, teollisen ajan jäänteinä, jossa virkamiehet ovat keskipisteessä ja tietojärjestelmän tehtävänä on välittää lomakkeita ja pitää ne tallessa.

Tietojärjestelmien toiminnallisuuden ja niiden tekotapojen muuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Elämme kansakuntien globaalissa kilpailussa, jossa Suomi maana joko kuihtuu tai kukoistaa. Hyvillä järjestelmillä luodaan nykyistä parempi elinympäristö kustannustehokkaasti. Nykyiset järjestelmät karkottavat menestyvät yritykset maihin, jotka ovat ketterämpiä ja ottavat ajan vaatimukset paremmin huomioon kuin Suomi.

Tämä tietojärjestelmäongelma on vaikeasti korjattava. Tietotekniikan hyödyt jäävät lupauksiksi, jos palveluprosesseihin ei kosketa. Hyvillä järjestelmillä valtion toiminta voitaisiin uudistaa vastaavasti kuin yksityisellä puolella. Pankkisali ei enää muistuta 1970-luvun pankkia eikä rautakaupalla ole mitään tekemistä lapsuuteni rautakaupan kanssa. Molemmissa on muutettu palvelumallia ja sen myötä tietojärjestelmiä. Samaa palvelukehitystä ei riittävästi näy julkisella puolella. Lääkäri on lääkäri ja tuomari on tuomari.

Valtiolle voi käydä kuin Nokialle, jos suuntaa ei muuteta.

Valtiollisessa mattimyöhäisyydessä on etunsakin. Voimme tutustua ulkomaisiin esimerkkeihin ja hyötyä niiden parhaista opeista. Esittelen viisi merkittävää trendiä, joista Suomessa kannattaisi ottaa mallia.

1. Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi tarkoittaa asiakaskohtaisten ohjelmien lähdekoodin vapaata jakamista. Tämä on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus tiedemaailmassa jo kymmeniä vuosia, mutta toimialan siiloutuneen luonteen vuoksi nämä hyvät tavat eivät levinneet kauas. Hyvänä esimerkkinä on CERN-tutkimuskeskuksessa keksitty www-ympäristö ja sen ympärille avoimen lähdekoodin pohjalta muodostuneet selaimet ja palvelimet.

Avoin lähdekoodi on vallannut markkinaosuutta hivuttautumalla yhä uusille aloille. Hyviä esimerkkejä sen toimivuudesta löytyy varsinkin verkkopalveluista. Lähdekoodinsa avoimesti jakavat esimerkiksi www.whitehouse.gov Yhdysvalloissa ja www.gov.uk Britanniassa. Nämä molemmat ovat hyviä esimerkkejä verkkopalveluista, joissa parhaat käytännöt ovat muiden käytössä sekä omalla maaperällä että kansainvälisesti. Yhä useammissa maissa avoin lähdekoodi on määritelty suositelluksi tavaksi hankkia valtion tietojärjestelmiä.

Avoin lähdekoodi on samalla ohjelmistoalan luontevin yhteistyötapa. Kun kaikki laittavat reseptinsä näkyville, on helpompi siirtyä korkeammalle abstraktio- ja tehokkuustasolle. Kaikki hyötyvät.

Avoin lähdekoodi sopii erityisen hyvin kunnalliselle puolelle. Yhdessä kunnassa kerran tehty työ auttaa muita kuntia vastaavissa tilanteissa.

Linkkejä:

2. Ketterät menetelmät

Ketterä eli iteratiivinen kehitys on ollut varsinkin web-hankkeissa valtavirtaa jo vuosia. Ketteryydestä puhuu nyt myös kansainvälinen julkishallinto. Anglo-amerikkalaiset lainsäätäjät ovat tehneet määrätietoista työtä ketteryyden puolesta julkisella sektorilla. Ketteriä menetelmiä käytettiin äskettäin pelastamaan katastrofaalinen, satojen miljoonien hintainen FBI:n Sentinel-vesiputoushanke. Englannissa kansalaisille tehtävien kaikkien uusien palvelujen pitää perustua palvelumuotoilumalliin, jossa palvelu kehitetään ketterästi ja vielä betatestataan loppukäyttäjillä ennen tuotantoonsiirtoa.

Ketterä hankintamalli on vaatinut yksityisellä puolella muutoksia toimintatavoissa ja uusia roolituksia. Samoin käynee julkishallinnossa. Ketterä kehitystiimi on kuin ajopuu ilman määrätietoista asiakkaan tuoteomistajaa. Uusia tuoteomistajia tarvitaan satapäin. Toivottavasti nämä löytyvät virkamiehistä; uutta tuoteomistajakonsulttien armeijaa tuskin kukaan haluaa.

Ketterissä menetelmissä suurin muutos on tuoteomistajan ja päätöksentekijän välillä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa etsitään palvelun sopiva muoto, usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Ketterä hanke etsii rehellisesti uutta toimintamallia perinteisen vesiputousmallin sijaan. Vesiputous sopii rakennusalalle, mistä se on solahtanut IT-alalle. Ketteryyttä vaaditaan aidosti eikä vain termien tasolla, opettavat amerikkalaiset virkamiehet. Ketterissä menetelmissä asiakkaan pitää olla tiimin iholla koko hankkeen ajan.

Briteissä on asetettu tavoitteeksi, että puolet IT-hankkeista on ketteriä jo parin vuoden sisällä. Muutos on merkittävä jäykkien PRINCE- ja ITIL-mallien kotimaassa.

Linkkejä:

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut eli verkosta vuokratut IT-palvelut tehostavat tietotekniikan kehitystä ja ylläpitoa. Ketterät menetelmät vaativat ketterät pilvipalvelimet. Entä jos palvelu loppujen lopuksi tarvitsee aivan eri palvelimet kuin alun perin ajateltiin? Montako viikkoa tai kuukautta palvelimia pitää odottaa?

Ketterät menetelmät ja avoin lähdekoodi helpottavat uusien hankkeiden aloittamista valtavasti: ei enää pitkiä vuosien mittaisia määrittelyhankkeita eikä miljoonalisenssejä. Pilvipalvelut sopivat nykyiseen kokeilukulttuuriin kuin nenä päähän. Pilvipalvelut ovat käytössä heti ja niitä voi muokata kunnes oikea palvelukokonaisuus löytyy. Hyvässä pilvipalvelussa tietokantoja ja muita moduleja saa tuntivelotteisesti. Uuden rakentaminen tällaisista duplo-palikoista on paljon tehokkaampaa kuin totuttu palvelujen nyhrääminen.

Kokeilukulttuuriin sopii pilvipalveluissa myös se, että niistä pääsee helposti eroon. Jos ei tullut takkia eikä kintaita, ei palvelimesta ja sen ylläpidostakaan tarvitse maksaa.

Linkkejä:

4. Avoin tieto

Avoin tieto tarkoittaa organisaation tietomassojen jakamista verkossa raakamuodossa muiden jatkojalostettavaksi. Tässäkin amerikkalaiset ovat muiden edellä; ei Piilaakso sattumalta siellä sijaitse. Esimerkiksi maailman Internet-sääpalvelut ovat perustuneet alusta asti amerikkalaisten ilmaiseksi jakamaan tietoon. Tätä toimintatavan etumatkaa on vaikea kuroa kiinni. Amerikkalaisessa data.gov-palvelussa on jo yli 400.000 datajoukkoa vapaasti käytettävissä – ja tiedon hyökyaalto kasvaa koko ajan.

Kansainvälisisten tutkimusten mukaan avointa tietoa käytetään eniten julkishallinnossa naapurihallinnonaloilla. Sen sijaan että tutkimustietoa pitäisi ruinata naapuriosastolta, sen voi hakea suoraan verkosta ilman hankalia korvauksia.

Avoin tieto tehostaa julkishallinnon tiedonnälkää ja luo ympärilleen ekosysteemejä tiedon jalostamiseen.

Linkkejä:

5. Big data

Big datan eli valtavien tietovarantojen käyttäjänä valtio on pitkään ollut edelläkävijä. Sääennusteet, tiedustelu ja sotilassimulaatiot eivät olisi onnistuneet ilman supertietokoneita.

Hallinto perustuu tiedon laajamittaiseen keräämiseen ja sen jalostamiseen päätöksenteon pohjaksi. Tässä on helposti monta rikkinäistä puhelinta jonossa. Big datan parhaat käytännöt sopivat hallinnon käyttöön kuin valettu. Big data -järjestelmissä tietoa ja sen esitysmuotoja yhteismitallistetaan keskitetysti niin, että lähtötietojen suhteen ei tarvitse olla ihan tarkka. Näkisin, että big datalle on käyttöä ministeriössä kuin ministeriössä.

Linkkejä:

Uusi toimintatapa

Yhdessä näistä opeista muodostuu toimintatavan muutos, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Valtiot ympäri maailman, Suomi muiden mukana, käyvät tällä hetkellä ihastelemassa Viron moderneja tietoteknisiä ratkaisuja. Muutaman vuoden ponnistus ja määrätietoinen pyrkimys uuteen toimintatapaan voisi nostaa Suomen julkishallinnon tietotekniikan eturintamaan.

Kirjoittaja:

Petri Aukia (Tekn.lis.) on Codento Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Pilvipalvelujen hyödyntäminen, vaativat arkkitehtuurit sekä ketterä hankinta ovat asiakasorganisaatioiden Top3-listalla juuri nyt. Petrillä on 20 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja -arkkitehtuurien kehittämisestä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Petri on myös aktiivinen kasvuyritysten mentori ja Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsen.

petri.aukia (at) codento.com, +358 400 438610, Twitter @aukia

Julkaistu alkujaan Codenton blogissa

Miten gaussin käyrä liittyy teknologiastrategiaan?

Fyysisten laitteiden maailmassa on ilmeistä tarvitaanko F1-kilpuria vai ihan vaan tämän vuoden vuosimallia olevaa perheautoa, mutta ohjelmistopuolella tilanne ei ole ollenkaan niin suoraviivainen.

Tilanteesta riippuen sekä konservatiiviselle Java-sovellukselle että uusimpia tekniikoita käyttävälle HTML 5 -sivustolle on paikkansa. Mutta milloin on minkäkin tekniikan aika? Kuka tarvitsee uusimpia työkaluja?

Kirjoitan aiheesta, sillä uusien asiakkaiden kanssa käyn toistuvasti samoja keskusteluja työkaluista. Onko yhtä selvää Tekniikan Maailman testivoittajaa vai onko sittenkin niin, että työkaluvalinta on tapauskohtaista?

Tarvitsetko uusinta uutta?

Uusimpien työkalujen ja jo käytössä koeteltujen ohjelmointikielien käyttäjien on usein vaikeaa ymmärtää toisiaan. Kumpikin on tottunut omaan katsantokantaansa ja toisen näkökulma tuntuu vieraalta. Mistä valinnassa oikein on kyse? Onko toinen koulukunta ihan väärässä? Sama konflikti on jatkunut jo pitkään, eikä vieläkään ole löydetty yhteisymmärrystä siitä, millä työkaluilla softaa kannattaisi tehdä.

Uusien ideoiden omaksuminen

Alkuperäisen tutkimustuloksen löysi vuonna 1948 maanviljelijä kuvan oikeassa laidassa, viimeisten farmareiden löytäessä idean kahdeksan vuotta myöhemmin.

Alkuperäisen tutkimustuloksen löysi vuonna 1948 maanviljelijä kuvan oikeassa laidassa, viimeisten farmareiden löytäessä idean kahdeksan vuotta myöhemmin.

Tässäkin tilanteessa on kyse on uusien ideoiden omaksumisen lainalaisuuksista. Aiheen popularisoi riskisijoittaja Geoffrey Moore kirjassaan Crossing the Chasm vuodelta 1991. Uudet ideat eivät nouse kerralla kaikkien tietoisuuteen vaan valuvat ensimmäisten käyttäjien kautta hiljalleen kaiken kansan hyödyksi.

Uutena mainostettu malli on paljon vanhempi ja yleispätevämpi kuin voisi kuvitella. Uuden teknologian omaksumista tutkittiin vuonna 1957 Yhdysvaltain keskilännessä helppolukuisessa ja yllättävän kiinnostavassa Adopters of New Farm Ideas -julkaisussa.  Omaksumisen nähtiin noudattavan gaussin käyrää.

Alussa tekniikan ottavat käyttöön vain harvat, heitä seuraa vähän suurempi joukko ja vasta sitten valtavirta. Uusien siemenlajien ja uusien ohjelmointikielien välillä on enemmän yhteistä kuin ensi hätään luulisi. Tarkemmin ajateluna ei ole ihme, että moni suuryrityksen johtaja on vapaa-ajallaan myös menestynyt kartanonherra.

Innovaattorit

Niin maataloudessa kuin ohjelmistotekniikankin alalla innovaattorit näkevät uuden teknologian mahdollisuudet ja ovat valmiit muuttamaan yrityksessään paljonkin saadaakseen uusimman uuden käyttöön. Innovaattorit vievät uudet keksinnöt nopeasti tuotantoon ja käyttävät osin keskeneräisiäkin työkaluja hyötyäkseen keksinnöistä. He ovat uuden teknologian kannalta tärkeitä niin maanviljelyksessä kuin tietotekniikassakin.

Mallin mukaan innovaattoreita on vain noin kaksi prosenttia väestöstä. He kuluttavat keskimääräistä enemmän aikaa ideoiden etsimiseen ja kokeiluun, mutta toisaalta saavuttavat näin kilpailuetua. Suomalaisessa maataloudessa innovaattorit ovat kasvattaneet monia kannattavia suurtiloja rohkeiden kokeilujensa kautta.

Valtavirta

Valtavirtaan kuuluvilla ei ole mahdollisuutta omaksua keskeneräistä uutta teknologiaa. Kyse on yhtä lailla asenteesta sekä priorisoinnista. Uutta otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun sen käyttö on kilpailijoiden toimesta jo hyvin todistettu.  Tekniikkaa ei oteta käyttöön ennen kuin sen rajat tunnetaan hyvin ja se sopii olemassa olevaan rakenteeseen. Tuolloin tekniikan käyttöönotto koetaan helpoksi ja vaarattomaksi, sillä hyödyt ovat ilmeisiä ja vähällä vaivalla saavutettavissa.

Miten gaussin käyrä liittyy teknologiastrategiaan?

Omaksuminen on kategorisoitu sekä alkuperäisessä maanviljelystutkimuksessa että Geoffrey Mooren julkaisussa suoraan tilastollisen keskihajonnan eli sigman mukaan.

Omaksuminen on kategorisoitu sekä alkuperäisessä maanviljelystutkimuksessa että Geoffrey Mooren julkaisussa suoraan tilastollisen keskihajonnan eli sigman mukaan.

Innovaattorit ovat pääsääntöisesti ratkaisemassa ongelmia, joita aiemmalla tekniikalla ei voitu ratkaista. He löytävät markkinarakoja, joiden täyttäminen tuo nopeaa ja kannattavaa kasvua. Innovaattorit valitsevat uusimpia työkaluja saadakseen ideansa kilpailijoita nopeammin valmiiksi. Esimerkiksi pilvipalvelujen ja uusien ohjelmointikielien avulla etsitään voittavaa asemaa markkinoilta.

Valtavirrassa uivalla yrityksellä on turvallinen markkinaosuus ja tutut asiakkaat, joille tarjota ratkaisuja tunnettuihin ongelmiin. Valtavirran rooli on ylläpitää innovaattorien ja muiden propellipäiden aikanaan kehittämiä systeemejä. Tämä on tehnyt heistä varovaisia. Valtavirrassa toimivalle ylläpidettävyys, tuttuus ja virheettömyys ovat arvossaan.

Ohjelmistoalalla tarpeet vaihtelevat suuresti. Harva työkalu sopii sekä perheauton että F1:n luomiseen. Turvallista taloushallinnon järjestelmää tutuille asiakkaille tehdään edelleen pääsääntöisesti Javalla. Se ei ole työkaluista ketterin eikä seksikkäin, mutta osaamista löytyy kaikkiin toiminnan osiin. F1:stä, eli uusinta uutta, tehdään harvoin Javalla. Osaavissa käsissä ohjelmistokielistä Python, Ruby, Scala tai Javascript tuottaa nopeammin tuloksia. Uusimman uuden tekijätiimi joutuu tosin ajoittain etsimään tekijöitä kissojen ja koirien kanssa, kun valitun alustan osaajia ei löydykään helposti.

Työkaluvalintojen arvostelussa saa olla kieli keskellä suuta. Kun ohjelmistoa tehdään mahdollisimman nopeasti, tarvitaan erilaiset työkalut kuin silloin, kun jokainen koodirivi jää elämään omaa elämäänsä vuosiksi tai vuosikymmeniksi.

Julkaistu alkujaan Codenton blogissa

6 vinkkiä turvallisen ohjelmiston tekoon

Turvallisen ohjelmiston tuottaminen poikkeaa tavallisesta ohjelmistokehityksestä yhtä paljon kuin kassakaapin valmistaminen Ikean vaatekaapin kasaamisesta. Vaikka tehtävä on päällisin puolin sama, yhteisiä nimittäjiä ei juuri ole.

Suuri osa turvallisen ohjelmiston kehittämisen nyrkkisäännöistä ovat tuttuja muutenkin: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kokeneet kehittäjät tekevät vähemmän virheitä ja käytössä koetut perinteiset työkalut sopivat uusia trendituotteita paremmin turvatuotteiden tekoon. Lisäksi turvallisella kehittämisellä ei ole juuri merkitystä, ellei tuotteen perään katsota koko sen elinkaaren ajan.

Seuraavat neuvot eivät sen sijaan ole niin itsestäänselviä, vaikka kehittäminen olisi muuten hyvin näpeissä:

 1. Älä tee tietoturvaa väkisin. Parhaat softaideat eivät edellytä kovin hurjaa luottamusta tuotteen turvallisuuteen. Monet uudet tuotteet on tehty niin, että vaikein turvaosuus on suosiolla jätetty toiseen palveluun, jolloin itse tehty osio voi jäädä vaatimattomammalle turvatasolle. Tällaisia hyviä ulkopuolisia tunnistautumis- tai maksamisratkaisuja ovat esimerkiksi:
 2. Älä jätä kynttilää vakan alle. Nosta turva-asiat etualalle, jos et voi niitä välttää. Jos juuri turvallisuus on ostajalle yksi tärkeistä valintakriteereistä, nosta turvan hyvä taso esiin kaikessa toiminnassa. Toisaalta tuotteet, jotka ovat selvästi turvallisempia kuin niiden asiakkaat haluavat, jäävät markkinoilla niiden tuotteiden jalkoihin, joille on osattu valita oikea turvataso. Hyviä esimerkkejä onnistuneista turvallisista tuotteista ovat:
  • Skype (turvallinen puhelu Internetissä),
  • PayPal (turvallinen luottokorttimaksaminen),
  • sekä toki erilaiset tietoturvaihmisille tehdyt tuotteet, kuten suomalaiset F-Securen, SSH:n ja Stonesoftin tuotteet.
 3. Myy säästöjä, älä turvaa. Parhaat turvatuotteet tekevät halvasta ratkaisusta turvallisen ja säästävät roppakaupalla rahaa. Internetin yli tehdyt VPN-yhteydet ovat tuhansia kertoja halvempia kuin vanhat kiinteät yhteydet toimistojen välillä. Jos ratkaistava ongelma on riittävän arvokas, turvaosion voi tehdä huolella.
 4. Tee valtakunnansalaisuuksille kassakaappi. Jos tärkeää tietoa on käsiteltävä, se pitää tehdä niin pienessä osassa ohjelmistoa kuin mahdollista. Esimerkiksi sosiaaliturvatunnusten käsittely- ja tallennuskoodia ei pidä levitellä ympäri ohjelmistoa, vaan se pitää säilyttää ainoastaan harvoissa ja rajatuissa kohdissa.
 5. Käytä Abloy-lukkoja. Älä tee itse salausta tai muita vaativimpia tietoturvan osia vaan hanki ne valmiina ja testattuina ratkaisuina. Ohjelmiston turvallisuuden pitää perustua valmiisiin ja varmasti toimiviin komponentteihin, sillä eihän arvokiinteistöillekään suunnitella uusia lukkoja. Hyviä turvaohjelmistoja saa sekä kaupallisina tuotteina että avoimen  lähdekoodin ratkaisuina.
 6. Oven kolmas lukko on usein turha. Tietoturva-asioissa joutuu aina valitsemaan mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Vain poikkeuksellisissa sotilassovelluksissa voidaan tehdä kaikki asiantuntijoiden kaipaamat turvatoimet. Liika panostus yhteen turvan osa-alueeseen on usein merkki väärästä resurssien suuntaamisesta.

Tietoturvallisen ohjelmiston tekeminen vaatii pitkällistä syventymistä. Suosittelen seuraamaan alan ajattelijoiden tajunnanvirtaa Twitterin kautta, he puolestaan nostavat esiin sekä alan uusimpia trendejä että vanhoja klassikoita omassa virrassaan. Itse seuraan Twitterissä muun muassa seuraavia tietoturvan kovia luita:

Tietoturvallisen ohjelmiston rakentaminen on yhtä vaikeaa kuin menestyselokuvan tuottaminen. Harvat siinä onnistuvat, mutta onnistujat palkitaan ruhtinaallisesti.

Julkaistu alkujaan Codenton blogissa